Fenomen pięknych skał

Skały są substancjami złożonymi z jednego, bądź wielu minerałów. Powstają one w wyniku określonych procesów geologicznych lub kosmogonicznych przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, termicznych oraz ciśnieniowych. Rodzaj skały określa się na podstawie jej składu. Bada się minerały zawarte w skale strukturę skały oraz tekstury skały, związane jest to bardzo ściśle z procesami, które zachodziły podczas tworzenia