Fenomen pięknych skał

Skały są substancjami złożonymi z jednego, bądź wielu minerałów. Powstają one w wyniku określonych procesów geologicznych lub kosmogonicznych przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, termicznych oraz ciśnieniowych. Rodzaj skały określa się na podstawie jej składu. Bada się minerały zawarte w skale strukturę skały oraz tekstury skały, związane jest to bardzo ściśle z procesami, które zachodziły podczas tworzenia

Trochę ciekawostek o morzach

Morza są częścią oceanu niego oddzieloną bardziej, bądź mniej. Morza oddzielone są od oceanu części brzegami kontynentu, wyspami lub wzniesieniem dna. Bardzo ważne jest, że morze posiada połączenie z oceanem i następuje z nim bezpośrednia wymiana wody, poprzez chociażby najwęższą cieśninę. Dzięki wymianie wód z oceanem morze jest słone, jednak woda w morzu różni się