Fenomen pięknych skał

Skały są substancjami złożonymi z jednego, bądź wielu minerałów. Powstają one w wyniku określonych procesów geologicznych lub kosmogonicznych przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, termicznych oraz ciśnieniowych. Rodzaj skały określa się na podstawie jej składu. Bada się minerały zawarte w skale strukturę skały oraz tekstury skały, związane jest to bardzo ściśle z procesami, które zachodziły podczas tworzenia się skały. Skały magmowe powstają w skutek zastygania magmy.

W zależności od warunków, w jakich następowało krzepniecie magmy, dzieli się je na wylewne – zastygłe na powierzchni Ziemi (bazalt, pumeks) i głębinowe zastygłe w głębi Ziemi (granit, sjenit). Skrytokrystaliczna budowę posiadają skały magmowe wylewne. Powstają na wskutek wypływu  szybko zastygającej magmy, więc nie ma dość czasu, aby wyodrębniły się w nich poszczególne minerały. Jawnokrystaliczną budowę uzyskują skały magmowe, które powstają z magmy zastygającej pod powierzchnią ziemi, stygnąca powoli magma zaczyna się krystalizować. Powstają  wyraźnie zaznaczone minerały. Skały osadowe powstają na wskutek wietrzenia, które zmniejsza spoistość skał. Dzięki temu, ze okruchy są bardzo łatwe w transporcie skały osadowe posiadają liczne odmiany.

Dzielimy je na:  okruchowe, pochodzenia organicznego, pochodzenia chemicznego, ilaste, alifowe oraz piroklastyczne. Skały metamorficzne tworzą się ze skał magmowych i osadowych, pod wpływem działania wysokiej temperatury, ciśnienia i procesów chemicznych. Skały są surowcami bardzo bogato wykorzystywanymi w przemyśle. Człowiek używa ich w budownictwie, energetyce, hutnictwie, przemyśle szklarskim, farbiarstwie, jako materiały drogowe, rzeźbiarskie i dekoratorskie oraz oczywiście jako kamienie ozdobne.

Zdjęcie ze strony: Pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *